یکشنبه, 26 نوامبر 2017 / Published in باربری
خدمات باربری در گذشته نیز اهمیت داشت ، از دیرباز مردم برای جابجایی خود و وسایل و یا کاروان خود از چهارپایان استفاده می کردند. این نوع جابجایی علاوه بر سختی و کندی به دلیل نبود وسایل نقلیه و دوری مسافت ، بسیار زمان بر بوده و گاها بعضی از این سفرها به چندین ماه